O nas

OFERUJEMY „CZAS” CZYLI:

 • C enne doświadczenie – zdobyte kompetencje w pracy z grupami ludzi
 • Z aangażowanie – nieustanną pasję w działaniu
 • A trakcyjność – ciekawe, twórcze formy pracy dobrane do potrzeb
 • S zacunek – troska o Państwa dobro

MISJĄ NASZEJ DZIAŁALNOŚCI  JEST:

ROZWÓJ

 • dawanie przestrzeni do rozwoju społecznego i osobistego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych
 • kształtowanie i trening umiejętności interpersonalnych  (komunikacja, asertywność, twórczość) zarówno u dzieci, jak i dorosłych
 • rozwijanie umiejętności wychowawczych  (m.in. stawianie zdrowych granic, komunikacja z dzieckiem, wspieranie dziecka w samodzielności)   u rodziców, nauczycieli, opiekunów

PROFILAKTYKA

 • przekazywanie rzetelnej wiedzy psychologicznej
 • treningi umiejętności  interpersonalnych (komunikacja, radzenie sobie     z trudnymi  emocjami) i odkrywanie talentów jako czynniki redukujące  zjawisko agresji i uzależnień – dla dzieci, młodzieży, nauczycieli, rodziców i innych grup zawodowych

WSPARCIE

 • pomoc psychologiczna, aktywizacja
 • doradztwo zawodowe i psychologiczne dla osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym

NASZA DZIAŁALNOŚĆ:

Oparta jest na aktywnych metodach pracy grupowej. Na naszych szkoleniach, warsztatach tworzymy sytuacje i  dajemy przestrzeń, aby poprzez doświadczenie, refleksję, analizę, nauczyć się i nabyć nowych umiejętności. Metody te opierają się na systemie Accelerated Learning oznaczającym połączenie aktywności fizycznej z zaangażowaniem możliwie wielu zmysłów w procesie nauki.

NASZĄ OFERTĘ KIERUJEMY DO:

 • środowisk edukacyjnych: dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli
 • środowisk pomocowych:osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • grup zawodowych, którym zależy na rozwoju osobistym i zawodowym

REALIZACJA WARSZTATÓW I SZKOLEŃ:

Nasi trenerzy prowadzą warsztaty , treningi i szkolenia  na terenie placówek edukacyjnych: szkołach i przedszkolach, instytucjach i ośrodkach pomocowych. Po realizacjach dzielimy się z Państwem obserwacjami, wnioskami i wskazówkami dotyczącymi dalszej pracy edukacyjno-wychowawczej. Hołdujemy bowiem zasadzie, iż edukacyjny, wychowawczy, profilaktyczny proces realizowany konsekwentnie i na co dzień jest właściwą odpowiedzią na rozwojowe potrzeby dzieci, młodzieży i dorosłych.Wszystkie materiały oraz opisy szkoleń zamieszczone na niniejszej stronie są wyłączną własnością PPW STOPka.
Jakiekolwiek kopiowanie ich w całości lub fragmentów bez zgody PPW STOPka zabronione.