Zespół

Monika Szczerba
1. Zawodowo:
Absolwentka Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Szkoły Trenerów BAZA i Studium Pedagogicznego na Politechnice Krakowskiej. Swoje pierwsze kroki trenerskie postawiła w Ośrodku Twórczej Edukacji Kangur w Krakowie, prowadząc zajęcia twórcze dla dzieci. Tworzyła i realizowała warsztaty dla uczniów w ramach Festiwalu Kreatywności w Krakowie. Posiada doświadczenie w prowadzeniu treningów efektywnej nauki i szybkiego czytania m. in. w Nowohuckim Centrum Kultury w ramach projektu „Uskrzydlij swój umysł”. Realizowała się również jako profilaktyk, prowadziła warsztaty i szkolenia dla uczniów, rodziców, nauczycieli oraz Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z zakresu: uzależnień, przemocy, zagrożeń w mediach (Małopolskie Centrum Profilaktyki w Krakowie oraz Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych w Warszawie).
Obecnie jest właścicielką Pracowni Profilaktyczno – Wychowawczej STOPka i prowadzi szkolenia i warsztaty według swojego autorskiego programu profilaktyczno – wychowawczego. Zajmuje się również tworzeniem i realizacją szkoleń dla osób bezrobotnych z aktywizacji zawodowej oraz treningów umiejętności wychowawczych i psychospołecznych.
2. Prywatnie
Uwielbia spotkania ze znajomymi przy dobrej kawie, bez której obejść się nie może. Jeśli wena pozwoli, pisze wiersze. Stale i na nowo zachwyca się nieograniczonymi możliwościami i zagadkami umysłu ludzkiego. Lubi obserwować i przyczyniać się do rozwoju innych ludzi. Stawia sobie cele i dąży do ich realizacji. Najlepiej wypoczywa w górach, więc w każdej wolnej chwili wybiera się na szlak.  Jest wielbicielką życia i stara się z niego czerpać garściami.

Monika Kaczkowska

Zawodowo

Psycholog, trener umiejętności psychospołecznych (trener I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego), założycielka Pracowni Profilaktyczno – Wychowawczej STOPKA w Tarnowie.
Absolwentka Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Studium Pedagogicznego, Szkoły Trenerów BAZA (310h ), Szkół Trenerskich MENTOR: Szkoła Action Learning (40h) i Szkoła Gier i Symulacji (40h) – Akademia Mistrzów Treningu oraz Szkoły Rodziców i Wychowawców dla Profesjonalistów (40h). Ukończyła ponadto liczne kursy i szkolenia doskonalące m.in.: Kurs Dramy Stosowanej (40h), Trening Teatru Forum (30h), Szkolenie Racjonalna Terapii Zachowania – stopień I (16h).
Doświadczenie zawodowe: ponad 5000 godzin szkoleniowych – głównie zajęć grupowych, ale również konsultacji indywidualnych w ramach licznych programów i projektów psychoedukacyjnych, psychospołecznych i wychowawczych dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców. Obszary tematyczne prowadzonych szkoleń/warsztatów:
• komunikacja interpersonalna,
• asertywność,
• zarządzanie emocjami i stresem,
• efektywne uczenie się, treningi twórczości
• motywacja, zarządzanie sobą w czasie,
• wypalenie zawodowe,
• profilaktyka agresji,
Prowadzi również indywidualne i grupowe poradnictwo psychologiczne.

Prywatnie

Uwielbiam spotkania ze znajomymi przy dobrej kawie, bez której obejść się nie mogę. Najlepiej wypoczywam w górach, więc w każdej wolnej chwili wyruszam na szlak. Jestem wielbicielką życia i staram się z niego czerpać garściami.

.

Marzena Bajorek

Zawodowo

Absolwentka Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Studium Doradztwa Zawodowego na Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie.                               Aktywny psycholog, obecnie pracuje z osobami chorymi somatycznie w Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie. Zdobywa również doświadczenie w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tarnowie (Filia w Wojniczu). W formie wolontariatu wspiera i udziela porad w poradni ARKA-Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania w Tarnowie. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla różnych grup zawodowych m.in.; dla pielęgniarek, opiekunów medycznych. Realizowała liczne projekty, w których prowadziła poradnictwo psychologiczne oraz warsztaty psychoedukacyjne dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Prywatnie

Lubi śpiew, uwielbia podróże, kocha spotkania z bliskimi jej ludźmi. Wszystkie materiały oraz opisy szkoleń zamieszczone na niniejszej stronie są wyłączną własnością PPW STOPka.
Jakiekolwiek kopiowanie ich w całości lub fragmentów bez zgody PPW STOPka zabronione.