Szkolenia profilaktyczne dla rodziców

Prowadzący: Psycholog/ Trener
Czas trwania szkolenia: Godzina lekcyjna (45min.)

Proponowane tematy szkoleń dla rodziców

I. Internet – bezpieczne miejsce z rodzicielską pomocą

Zagadnienia:

 • Zagrożenia w sieci.
 • Zespół Uzależnienia od Internetu: mechanizm powstawania, metody zapobiegania uzależnieniu od Internetu, sposoby pomocy osobie nadużywającej Internetu.
 • Cyberprzemoc – mechanizm powstawania zjawiska i przeciwdziałania temu zjawisku.
 • Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.

II. Profilaktyka uzależnień – czyli jak chronić dziecko przed zagrażającym wpływem środków psychoaktywnych

Zagadnienia:

 • Przyczyny sięgania po używki przez dzieci i młodzież.
 • Czynniki chroniące przed stosowaniem używek.
 • Oznaki używania środków psychoaktywnych przez młodzież.
 • Interwencja rodzicielska – kroki, które powinni podjąć rodzice, kiedy ich dzieci sięgają po używki.
 • Proces uzależnienia – mechanizm powstawania i sposoby przeciwdziałania.
 • Trening umiejętności społecznych m.in. asertywnego odmawiania jako czynnik chroniący przed używaniem substancji psychoaktywnych.

III. Droga do porozumienia – czyli jak rozmawiać z nastolatkiem na trudne tematy

Zagadnienia:

 • Otwarta komunikacja – co ją ułatwia, a co utrudnia.
 • Zachęcanie do współpracy.
 • Wspólne rozwiązywanie problemów.
 • Rozmowa na trudne tematy(narkotyki,alkohol,seks).

IV. Profilaktyka agresji – czyli jak pomóc dziecku zapanować nad agresją

Zagadnienia:

 • Agresja i jej źródła.
 • Współpraca z dzieckiem.
 • Treningi i praktyczne wskazówki dotyczące konkretnych umiejętności społecznych: wyrażanie złości, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów, aktywne słuchanie.
 • Mobbing w szkole – czyli jak zapobiegać przemocy grupowej.


Wszystkie materiały oraz opisy szkoleń zamieszczone na niniejszej stronie są wyłączną własnością PPW STOPka.
Jakiekolwiek kopiowanie ich w całości lub fragmentów bez zgody PPW STOPka zabronione.