Szkolenia profilaktyczne dla nauczycieli/Rad Pedagogicznych

„Razem możemy więcej czyli wspólne dążenia profilaktyczno – wychowawcze”

Prowadzący: Psycholog /Trener
Czas trwania szkolenia: 2 godziny lekcyjne (90min.)
Materiały dla uczestników: Zapewniamy Państwu materiały szkoleniowe.

Proponowane tematy szkoleń dla nauczycieli/ Rad Pedagogicznych

I. „Zaplątani w Sieci” – czyli jak chronić uczniów przed zagrażającym wpływem Internetu

Zagadnienia:

 • Zagrożenia w sieci.
 • Zespół Uzależnienia od Internetu: mechanizm powstawania, metody zapobiegania uzależnieniu od Internetu, sposoby pomocy osobie nadużywającej Internetu.
 • Cyberprzemoc: mechanizm powstawania zjawiska, przeciwdziałanie i ochrona przed nim.
 • Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.

II. Profilaktyka zachowań agresywnych – czyli jak zatrzymać falę agresji i przemocy w klasie i w szkole

Zagadnienia:

 • Agresja i jej źródła w szkole.
 • Działania podejmowane na terenie szkoły, które przeciwdziałają agresji.
 • Co może zrobić nauczyciel, aby w klasie działo się lepiej? – praktyczne wskazówki.
 • Trening praktycznych umiejętności: kontroli złości, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, reagowania na zaczepki.
 • Zjawisko mobbingu w szkole – czyli jak zapobiegać przemocy grupowej.

III. Profilaktyka uzależnień – czyli dorastanie bez używek

Zagadnienia:

 • Przyczyny sięgania po używki przez nieletnich.
 • Czynniki chroniące przed używaniem substancji psychoaktywnych przez nastolatków.
 • Oznaki używania środków odurzających przez młodzież.
 • Skutki spożywania alkoholi i narkotyków przez nieletnich.
 • Proces uzależnienia – mechanizm powstawania i sposoby przeciwdziałania.
 • Trening umiejętności społecznych m.in. asertywnego odmawiania jako czynnik chroniący przed używaniem substancji psychoaktywnych.
 • Działania profilaktyczne dotyczące uzależnień w szkole i w klasie.


Wszystkie materiały oraz opisy szkoleń zamieszczone na niniejszej stronie są wyłączną własnością PPW STOPka.
Jakiekolwiek kopiowanie ich w całości lub fragmentów bez zgody PPW STOPka zabronione.