Oferta warsztatów dla przedszkolaków dla grupy 4-5 latków

Prowadzący warsztaty: Psycholog/ Trener
Czas trwania pojedynczego warsztatu: Godzina zegarowa (60minut)
Materiały dla uczestników warsztatów: Każde dziecko otrzyma materiały dotyczące zajęć. Dla każdej grupy przygotowana będzie niespodzianka.

DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM ZAPRASZAMY DO ŚWIATA RÓŻNYCH  ZABAW, DZIĘKI KTÓRYM W PRZYJEMNY I BEZPIECZNY SPOSÓB:

 • poznają i zaczną kształtować zachowania prozdrowotne
 • zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie dbania o własne bezpieczeństwo i zdrowie
 • staną się odkrywcami własnych emocji, tych pozytywnych jaki i tych negatywnych, trudnych i nauczą się jak sobie z nimi radzić
 • znajdą drogę do współpracy i bycia w grupie
 • odkryją swoje mocne strony, talenty, umiejętności

Formy i metody aktywności służące harmonijnemu rozwojowi dzieci:

Zabawy:

 • konstrukcyjne (rysowanie, budowanie z klocków ) – pokazywanie jak dzieci widzą i rozumieją świat
 • tematyczne (odgrywanie ról)- uczenie nowych, pożądanych zachowań
 • dydaktyczne (zagadki, łamigłówki, zabawy słowne)– porządkowanie wiedzy i sposobu jej rozumienia
 • ruchowe- stymulowanie rozwoju fizycznego, kształtowanie charakteru, woli, twórczej wyobraźni, pamięci,
 • badawcze(działanie i manipulowanie przedmiotami)- zaspakajanie potrzeb poznawczych
 • twórcze – rozwój wyobraźni, cech myślenia takich jak: pomysłowość, oryginalność i giętkość
 • Bajki – pokazywanie rzeczy ważnych w bezpiecznej dla dzieci formie
 • Filmy, prezentacje multimedialne – przyciąganie uwagi i uczenie się przez świat interaktywny.

I. „RACZEK ZŁOŚLIWIACZEK” – ODKRYWAMY SWOJE TRUDNE EMOCJE I SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z NIMI

WARSZTAT O PRAWIDŁOWYM WYRAŻANIU TRUDNYCH EMOCJI – PROFILAKTYKA AGRESJI

Już w wieku przedszkolnym warto poruszać z dziećmi temat trudnych, przykrych emocji, które się u nich pojawiają. Złość to naturalna emocja występująca w sytuacji, gdy coś dzieciom przeszkadza i utrudnia im działanie. Warto więc uczyć dzieci wyrażania złości czy smutku w taki sposób, aby nie krzywdziły siebie i innych.

CELE WARSZTATU:

 • Rozpoznawanie emocji: swoich i innych dzieci
 • Rozróżnianie emocji przyjemnych i przykrych
 • Poznanie sposobów kontrolowania złości
 • Analizowanie sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami
 • Poznanie elementów współpracy w grupie

REZULTATY:

Dzieci będą lepiej rozumiały swoje emocje i będą umiały je nazwać. Będą rozpoznawać również emocje u innych dzieci na podstawie minek, zachowań, słów, co ułatwi im komunikację w grupie. Nauczą się jak radzić sobie z przykrymi emocjami, tak aby nie doszło do zachowań agresywnych.

II. „RACZEK ZDROWIACZEK” – ZACHĘCAMY DO ZDROWYCH NAWYKÓW, KTÓRE GWARANTUJĄ NAM BEZPIECZEŃSTWO I RADOŚĆ

WARSZTAT O ZDROWYCH I BEZPIECZNYCH NAWYKACH – WCZESNA PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Wiek przedszkolny to wiek, w którym dzieci mają prawo do swobodnego wyrażania siebie w zabawie, dlatego też dzięki tej formie aktywności podczas warsztatów będą uczyć się zachowań prozdrowotnych. Trenować będą umiejętności, dzięki, którym będą lepiej się komunikować, zauważać niebezpieczeństwa i sygnalizować je osobom dorosłym.

CELE WARSZTATU:

 • Poznanie zachowań służących zdrowiu (jedzenie, spędzanie wolnego czasu)
 • Odróżnianie działań służących i szkodzących zdrowiu dzieci
 • Analizowanie skutków niebezpiecznych dla zdrowia środków i działań (alkohol, narkotyki, zagrożenia płynące z Internetu)
 • Poznanie sposobów odmawiania zachowań, które niszczą nasze zdrowie

REZULTATY:

Dzieci poznają sposoby zdrowego stylu życia – jak się odżywiać, jakich substancji unikać, jak spędzać swój wolny czas. Dowiedzą się w jaki sposób odmawiać w sytuacji, w której będą narażone na niebezpieczeństwo utraty zdrowia.Wszystkie materiały oraz opisy szkoleń zamieszczone na niniejszej stronie są wyłączną własnością PPW STOPka.
Jakiekolwiek kopiowanie ich w całości lub fragmentów bez zgody PPW STOPka zabronione.