Oferta warsztatów dla klas IV-VI

Prowadzący warsztaty: Psycholog/ Trener
Czas trwania pojedynczego warsztatu: Godzina lekcyjna (45 minut)
Materiały dla uczestników warsztatów: Każdy uczeń otrzyma materiały dotyczące zajęć. Dla każdej klasy przygotowana będzie niespodzianka.

Uczniów klas IV-VI zapraszamy na warsztaty prowadzone metodami aktywnymi, dzięki którym:

 • wykształcą i rozwiną umiejętności samodzielnego myślenia, stawiania pytań i szukania odpowiedzi,
 • nabędą nowych doświadczeń, dzięki którym będą potrafili bez agresji i używek odnaleźć się we współczesnym świecie,
 • będą się ze sobą otwarcie komunikować, budować pozytywny obraz własnej osoby, wyrażać siebie w pełni – szanując własne i cudze zdanie.

To ważny okres, w którym często dochodzi do pierwszych prób sięgania po alkohol, papierosy i inne używki, dlatego warto przedstawić uczniom ofertę zachowań alternatywnych.

Aktywne metody pracy:

 • Burza mózgów – rozwiązywanie problemów, analizowanie zagadnień w sposób niekonwencjonalny i twórczy
 • Gry specjalistyczne i psychologiczne – organizowanie celowych sytuacji w formie zabawy z elementami rywalizacji
 • Inscenizacja, pantomima – umożliwianie analizy podejmowanych zachowań
 • Studium przypadku – wyciąganie wniosków na podstawie konkretnych sytuacji
 • Dyskusja – zmiana postaw, pokonanie oporu wobec zmian, uściślanie rozumienia pojęć
 • Filmy, prezentacje multimedialne – analizowanie ważnych tematów i wyciąganie wniosków
 • Wykład problemowy – omówienie ważnych idei

Proponowane warsztaty dla klas IV-VI

I. „Uwaga! Napad złości” – czyli jak wyrażać swą złość

Warsztat o prawidłowym wyrażaniu własnej złości – profilaktyka agresji

Złość to emocja, która towarzyszy każdemu. Można wyrażać ją w dwojaki sposób: niedojrzały lub dojrzały. Warto uczyć dzieci tego drugiego sposobu, tak aby w przyszłości rozumiały siebie i innych.

Cele warsztatu:

 • Rozpoznawanie uczuć swoich i innych.
 • Poznanie sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami.
 • Prezentowanie dojrzałego sposobu wyrażania złości.

Rezultaty:
Uczniowie będą zwracali uwagę na to, co jest rzeczywistą przyczyną ich złości, jak można ją wyrażać w sposób konstruktywny i niekrzywdzący nikogo. Nauczą się jak mówić o tym, co im przeszkadza i co w nich wyzwala trudne emocje. Będą też rozpoznawać emocje innych uczestników warsztatu, aby poprawić komunikację w klasie.

II. „Droga do współpracy” – czyli jak rozwiązywać konflikty w sześciu krokach

Warsztat o rozwiązywaniu konfliktów – profilaktyka agresji

Konflikty są elementami życia, które pojawiają się wtedy, kiedy inaczej niż inni myślimy, zachowujemy się. Ważne jest, aby pokazać dzieciom sposób konstruktywnego rozwiązywania trudnych sytuacji, aby żyły w zgodzie ze sobą i innymi.

Cele warsztatu:

 • Definiowanie tego czym jest konflikt.
 • Poznanie stylów, strategii, etapów i sposobów konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.
 • Doskonalenie umiejętności społecznych niezbędnych przy rozwiązywaniu konfliktów, takich jak: otwarte komunikowanie się z innymi i aktywne słuchanie.

Rezultaty:
Uczniowie poznają i wypróbują strategie konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i odczują pozytywne konsekwencje dojścia do wspólnego rozwiązania – takiego, w którym obie strony odniosą korzyść. Przećwiczą takie umiejętności jak: mówienie wprost o swoich emocjach, potrzebach, ale będą również wsłuchiwać się w potrzeby innych.

III. „Nawigacja antynałogowa” – czyli jak nie wplątać się w psychoaktywne gry

Warsztat o zdrowych i bezpiecznych nawykach – profilaktyka uzależnień

Obecnie obniża się wiek, w którym dzieci sięgają po substancje psychoaktywne (alkohol, dopalacze, papierosy, narkotyki), dlatego warto zaproponować dzieciom alternatywne zachowania wobec stosowania używek. Ważne jest również to, aby pozostały sobą i nie ulegały złym wpływom otoczenia.

Cele warsztatu:

 • Definiowanie zjawiska i mechanizmu powstawania uzależnienia.
 • Wymienianie alternatywnych zachowań wobec zachowań nałogowych.
 • Analizowanie przyczyn zażywania środków psychoaktywnych przez młodych ludzi.
 • Poznawanie asertywnego sposobu odmowy.

Rezultaty:
Uczniowie będą świadomi tego,czym jest proces uzależnienia i jak szybko można wpaść w jego sidła. Poznają przyczyny sięgania po środki psychoaktywne przez nastolatków. Będą umiały asertywnie odmawiać zażywania substancji i zachowań ryzykownych z poszanowaniem siebie i innych.

IV. „Nawigacja internetowa” – czyli jak bezpiecznie poruszać się w Internecie

Dwuczęściowy warsztat o zagrożeniach w Internecie (2 godz. lekcyjne)

Internet jest niezwykle ciekawym miejscem dla dzieci i młodzieży, ale w równym stopniu jest niebezpieczny. Zagrożeń jest wiele, między innymi przemoc, która błyskawicznie szerzy się w Sieci. Kolejnym problemem jest brak kontroli nad czasem spędzanym w Internecie, stąd ogromna potrzeba edukacyjno-profilaktyczna.

Część I – cyberprzemoc

Cele warsztatu:

 • Definiowanie tego, czym jest Internet.
 • Rozróżnianie korzyści i zagrożeń płynących z korzystania z Internetu.
 • Poznanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.
 • Zdefiniowanie zjawiska cyberprzemocy.
 • Poznanie sposobów zapobiegania cyberprzemocy.

Rezultaty:
Uczniowie będą rozróżniać korzyści i zagrożenia występujące w Internecie. Będą posługiwać się zasadami bezpieczeństwa w Internecie. Uświadomią sobie czym jest cyberprzemoc, jak można jej unikać. Znajdą też odpowiedzi na pytanie: jak zachować się będąc świadkiem lub ofiarą cyberprzemocy.

Część II – uzależnienie od Internetu

Cele warsztatu:

 • Definiowanie zjawiska i mechanizmu uzależnienia.
 • Rozpoznawanie symptomów uzależnienia od Internetu.
 • Wymienianie alternatywnych zachowań wobec nadmiernego korzystania z Internetu.
 • Analizowanie sposobów walki z uzależnieniem.

Rezultaty:
Uczniowie dowiedzą się, na czym polega zjawisko uzależnienia od Internetu, jak je rozpoznać i jakie skutki ze sobą niesie. Będą proponować rozwiązania walki z nadużywaniem Internetu – czyli poznają sposoby objęcia kontroli nad Internetem.Wszystkie materiały oraz opisy szkoleń zamieszczone na niniejszej stronie są wyłączną własnością PPW STOPka.
Jakiekolwiek kopiowanie ich w całości lub fragmentów bez zgody PPW STOPka zabronione.