Oferta warsztatów dla klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Prowadzący warsztaty: Psycholog/ Trener
Czas trwania pojedynczego warsztatu: Godzina lekcyjna (45 minut)
Materiały dla uczestników warsztatów: Każdy uczeń otrzyma materiały dotyczące zajęć. Dla każdej klasy przygotowana będzie niespodzianka.

Nastolatków zapraszamy na warsztaty, które pozwolą im w dojrzały i bezpieczny sposób wkroczyć w dorosłość, a przede wszystkim:

 • pomogą im zrozumieć, że tak ceniona przez nich wolność, może być osiągnięta tylko wtedy, gdy będą w sposób rozsądny kierować własnym życiem. Bez zniewolenia przez agresję, przemoc i tak kuszące używki,
 • poznają sposoby na zaspokojenie naturalnej potrzeby bycia akceptowanym, bez używania siły czy stosowania używek,
 • przećwiczą i wypracują wachlarz zachowań i umiejętności takich jak: otwarte komunikowanie się, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów, asertywne odmawianie,
 • poznają alternatywne sposoby zachowań wobec zachowań agresywnych i autoagresywnych takich jak używanie substancji psychoaktywnych.

Aktywne metody i techniki pracy:

 • Burza mózgów – rozwiązywanie problemów, analizowanie zagadnień w sposób niekonwencjonalny i twórczy
 • Łańcuchy i gwiazdy skojarzeń – twórcze kojarzenie pojęć
 • Gry specjalistyczne i psychologiczne – organizowanie celowych sytuacji w formie zabawy z elementami rywalizacji
 • Inscenizacja, pantomima – umożliwianie analizy podejmowanych zachowań
 • Studium przypadku – wyciąganie wniosków na podstawie konkretnych sytuacji
 • Dyskusja – zmiana postaw, pokonanie oporu wobec zmian, uściślanie rozumienia pojęć
 • Filmy, prezentacje multimedialne – analizowanie ważnych tematów i wyciąganie wniosków
 • Wykład problemowy – omówienie ważnych idei

Proponowane warsztaty dla klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

I. „Złość i co dalej?” – czyli jak kontrolować złość

Warsztat o prawidłowym wyrażaniu własnej złości – profilaktyka agresji

Złość przelewana na innych, źle i niedojrzale wyrażana powoduje zwiększenie jej poziomu w otoczeniu. W konsekwencji wywołuje konflikty, rodzi szkody i straty. Warto wypracować dojrzały sposób wyrażania złości, aby ją zminimalizować.

Cele warsztatu:
Rozpoznawanie uczuć swoich i innych.
Analizowanie sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami.
Poznanie mechanizmu powstawania gniewu.
Stosowanie dojrzałego sposobu wyrażania złości.

Rezultaty:
Uczniowie poznają mechanizm powstawania złości, tak aby móc ją kontrolować i w sposób świadomy wyrażać. Uczniowie przećwiczą dojrzałe sposoby radzenia sobie z gniewem, co ułatwi komunikację w klasie.

II. „Z konfliktu wyjść silniejszym” – czyli jak ze sobą współpracować

Warsztat o rozwiązywaniu konfliktów – profilaktyka agresji

Poszukiwanie konstruktywnych rozwiązań konfliktów, to cenna umiejętność, którą warto kształtować i rozwijać u młodzieży.

Cele warsztatu:

 • Definiowanie konfliktu.
 • Poznanie stylów, strategii i etapów rozwiązywania konfliktów.
 • Analizowanie sposobów konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.
 • Doskonalenie umiejętności społecznych niezbędnych przy rozwiązywaniu konfliktów, takich jak: otwarte komunikowanie się z innymi i aktywne słuchanie.

Rezultaty:
Uczniowie poznają rolę konfliktu w życiu i dowiedzą się w jaki sposób należy go rozwiązać z korzyścią dla obu stron. Nabędą umiejętności potrzebnych do rozwiązania konfliktu czyli: aktywne słuchanie, otwarte komunikowanie, konstruktywna krytyka.

III. „Krok ku dorosłości bez sztuczności” – profilaktyka uzależnień

Warsztat o zdrowych i bezpiecznych nawykach – profilaktyka uzależnień

Częstym motywem sięgania po używki przez młodzież jest nuda, poczucie dorosłości, chęć eksperymentowania, odczuwanie przyjemności. Nie bez znaczenia jest również uleganie negatywnemu wpływowi rówieśników. Ważne jest, aby wskazać im zdrowe i bezpieczne sposoby na odreagowanie stresu, poprawę samopoczucia. Uświadomienie im, że podejmowanie ryzykownych zachowań może skończyć się utratą cenionej przez nich wolności.

Cele warsztatu:

 • Definiowanie zjawiska i mechanizmu powstawania uzależnienia.
 • Rozpoznawanie symptomów uzależnienia.
 • Poznanie konsekwencji uzależnienia.
 • Analizowanie przyczyn zażywania środków psychoaktywnych przez młodych ludzi.
 • Poznanie asertywnych sposobów odmowy.

Rezultaty:
Uczniowie poznają mechanizm uzależnienia oraz co jest główną przyczyną sięgania po używki. Poznają mity i prawdy dotyczące substancji psychoaktywnych – wiedza ta ma posłużyć im jako czynnik chroniący przed zachowaniami ryzykownymi. Nabędą umiejętność asertywnej odmowy dotyczącej zachowań niebezpiecznych.

IV. „Nawigacja internetowa” – czyli jak bezpiecznie poruszać się w Internecie

Dwuczęściowy warsztat o zagrożeniach w Internecie (2 godz. lekcyjne)

Obecnie życie nastolatków zdominowane jest przez Internet, bardzo łatwo stracić nad nim kontrolę w gąszczu pokus i zagrożeń. Warto uświadamiać młodzieży jakie są konsekwencje bezrefleksyjnego korzystania z Sieci.

I część – cyberprzemoc:

Cele warsztatu:

 • Rozróżnianie korzyści i zagrożeń płynących z korzystania z Internetu.
 • Poznanie zasad bezpieczeństwa w Internecie.
 • Zdefiniowanie zjawiska cyberprzemocy.
 • Poznanie sposobów radzenia sobie z cyberprzemocą.

Rezultaty:
Uczniowie będą rozróżniać korzyści i zagrożenia występujące w Internecie. Poznają zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Uświadomią sobie czym jest cyberprzemoc, jak można jej unikać. Jeśli już do niej dojdzie będą wiedzieli, jak zachować się wobec tego zjawiska.

II część – uzależnienie od Internetu:

Cele warsztatu:

 • Definiowanie zjawiska i mechanizmu powstania uzależnienia od Internetu.
 • Rozpoznawanie symptomów uzależnienia od Internetu.
 • Wymienianie alternatywnych zachowań wobec niekontrolowanego korzystania z Internetu.
 • Analizowanie sposobów walki z problemem nadużywania Internetu.

Rezultaty:
Uczniowie uświadomią sobie sedno procesu uzależnienia od Internetu i jakie skutki są z tym związane. Będą proponować sposoby radzenia sobie z tym problemem, co ułatwi bezpieczne korzystanie z Sieci.Wszystkie materiały oraz opisy szkoleń zamieszczone na niniejszej stronie są wyłączną własnością PPW STOPka.
Jakiekolwiek kopiowanie ich w całości lub fragmentów bez zgody PPW STOPka zabronione.